Ofertes SOIB

A continuació es detallen les bases de les seleccions de personal mitjançant al SOIB.

IMPORTANT: Les inscripcions per poder participar a les seleccions es faran mitjançant al SOIB https://soib.es/es/


COORDINADOR/A PER AL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIÓ (PSTD)
Consulta aquí l'acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 28 de juny de 2021, relatiu a l'aprovació de la convocatòria i les bases específiques per la selecció d'un/a coordinador/a per al Pla de Sostenibilitat Turísitica en Destinació (PSTD), mitjançant oferta al SOIB.

Consulta aquí la llista provisional d'admesos i exclosos

Consulta aquí l'acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 11 d'octubre de 2021, relatiu a deixar sense efectes l'oferta SOIB núm. 04-2021-002387 i aprovar una nova convocatòria i les bases específiques per la selecció d'un/a coordinador/a per al Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD), mitjançant oferta al SOIB.

Termini per presentar sol·licituds: del 21/10/2021 al 27/10/2021

Molt important: Les persones que s'havien inscrit a l'oferta anterior, hauran de tornar a presentar sol·licitud.

Consulta aquí la llista provisional d'admesos i exclosos. Termini per presentar esmenes i possibles reclamacions, del 08/11/2021 al 19/11/2021

Consulta aquí la llista definitiva d'admesos i exclosos, composició del tribunal i data de la prova.

Consulta aquí l'anunci relatiu a la publicació del qüestionari de la primera prova.
Consulta aquí el qüestionari i solució de la primera prova. (Termini per presentar al·legacions del 14 al 16 de desembre)

Consulta aquí la qualificació provisional de la primera prova. (Termini per revisar les puntuacions i formular al·legacions o dirigir reclamacions al Tribunal, del 20 al 22 de desembre)

Consulta aquí la qualificació definitiva de la primera prova i data de la següent prova.

Consulta aquí la qualificació provisional de la segona prova. (Termini per revisar puntuacions i formular al·legacions o dirigir reclamacions al Tribunal, del 18 al 20 de gener)

ADMINISTRATIU/IVA  A L'AGA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS
Consulta aquí l'acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 22 de novembre de 2021, relatiu a l'aprovació de la convocatòria i les bases específiques per la selecció d'un/a administratiu/iva a l'AGA del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, mitjançant oferta al SOIB.

Termini per presentar sol·licituds: del 25/11/2021 al 01/12/2021

Consulta aquí la citació de la selecció.

Consulta aquí el resultat de la selecció. (Termini per presentar al·legacions del 16 al 20 de desembre)

Consulta aquí el resultat definitiu de la selecció.
 


 

editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ