BASES GENERALS DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A L'OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DEL CIM 2016-2017


L'objecte d’aquestes bases és la selecció, pel procediment de concurs oposició, de les places vacants de la plantilla de funcionaris/àries del Consell Insular de Menorca incloses en l'oferta pública d’ocupació 2016 i 2017, publicades en el BOIB núm. 29, de 9 de març de 2017, i en el BOIB núm. 25, de 24 de febrer de 2018, respectivament.

ACTUALITZACIÓ bases generals amb totes les modificacions realitzades a data 13 de juny de 2019.

Consulti aquí les Bases generals publicades en el BOIB de 2 d'agost de 2018. 

Consulti aquí la modificació de les Bases Generals publicada en el BOIB a 27 d'octubre de 2018. 

Consulti aquí la modificació puntual de les bases generals del concurs oposició de l'Oferta pública d'ocupació del Consell Insular de Menorca 2016-2017, mitjançant Acord de la Comissió de Govern de data 18 de febrer de 2019. Correcció errades.

Consulti aquí la modificació de l'Annex II -TEMARIS- de les bases generals de l'OPO 2016-2017- BOIB núm. 81 de dia 18/06/2019

 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS