BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A L'OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DEL CIM 2016-2017


L'objecte d’aquestes bases és la selecció, pel procediment de concurs oposició, de les places vacants de la plantilla de funcionaris/àries del Consell Insular de Menorca incloses en l'oferta pública d’ocupació 2016 i 2017, publicades en el BOIB núm. 29, de 9 de març de 2017, i en el BOIB núm. 25, de 24 de febrer de 2018, respectivament.

Consulti aquí les Bases generals publicades en el BOIB de 2 d'agost de 2018. 

Consulti aquí la darrera modificació de les Bases Generals publicada en el BOIB a 27 d'octubre de 2018. 

Consulti aquí les bases específiques d'administratiu publicades en el BOIB de 27 d'octubre de 2018. 

Consulti aquí les bases específiques d'auxiliar d'internat publicades en el BOIB de 27 d'octubre de 2018. 

Consulti aquí les bases específiques de TAG, Psicòleg, Tècnic de Gestió, Enginyer Tècnic Agrícola, Tècnic de Pesca, Infermer/a, Educador social, Agent de Medi Ambient, Auxiliar d'arxiu, Auxiliar d'Infermeria, Guarda Pesca, Zelador vetllador i Zelador xofer publicades en el BOIB de 3 de novembre de 2018. 

Consulti aquí les bases específiques de TAE assessor jurídic, Tècnic de Medi Ambient, Treballador Social, Tècnic de Turisme, Patró /Guarda pesca, Auxiliar administratiu i Auxiliar cuidador publicades en el BOIB de 15 de novembre de 2018. 

Consulti aquí el Decret de Presidència de correcció d'errades de les bases específiques dels procesos de seleció de provisió de places de la plantilla del Consell Insular de Menorca de tècnic de pesca, d'auxiliar d'infermeria, d'agent de medi ambient, d'enginyer tècnic agrícola i d'educador social, de l'oferta pública d'ocupació del Consell Insular de Menorca 2016-2017. 

Consulti aquí la correcció d'errades en les bases específiques dels processos de selecció de provisió de places de la plantilla del CIMe de TAE assessor jurídic i auxiliar cuidador de l'Oferta Pública d'ocupació del Consell Insular de Menorca 2016-2017 publicat en el BOIB de 4 de desembre de 2018. 

Consulti aquí l'Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 11.02.2019, relatiu a la modificació de totes les bases específiques que regeixen les proves selectives per proveir places de la plantilla del Consell Insular de Menorca incloses en l'Oferta Pública d'Ocupació 2019-2017.

Consulti aquí la modificació puntual de les bases generals del concurs oposició de l'Oferta pública d'ocupació del Consell Insular de Menorca 2016-2017. Correcció errades.

Consulti aquí la modificació puntual de les bases específiques del concurs oposició de l'Oferta pública d'ocupació del Consell Insular de Menorca 2016-2017. Correcció errades.
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS