Atenció al ciutadà  971 35 60 50 Català
LOGO
 

TAULER D'EDICTES. Anuncis


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Petició d'oferta d'assistència tècnica per a la realització de tallers d’educació ambiental de l’agència Menorca Reserva de Biosfera als centres educatius de Menorca, en el marc del programa Salut Jove i Cultura, durant l’any 2021. 15-01-202124-01-20212
Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de 21 de desembre de 2020, relatiu a l’aprovació inicial i declaració d’utilitat pública del projecte constructiu de millora de nus. Rotonda a la carretera Me-6, en la intersecció d’accés al Polígon industrial de Sant Lluís, terme municipal de Sant Lluís, i necessitat d’ocupació i d’aprovació inicial de la relació de béns i drets que seran afectats per l’expropiació dels terrenys necessaris per dur a terme aquesta actuació (exp. C4316-2019-41) 31-12-202025-01-20213
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 30.11.2020, relatiu a la rectificació de la segona concessió i el pagament dels ajuts del CIM amb motiu de la crisi derivada de la Covid-19: Línia 3, sector turístic (exp. 03140 2020 00001) 24-12-202025-01-20213
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 30.11.2020, relatiu a la quarta i darrera concessió dels ajuts del cim amb motiu de la crisi derivada de la Covid-19: Línia 2 (exp. 03140-2020-000001) 24-12-202025-01-20213
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 30.11.2020, relatiu a la quarta i darrera concessió dels ajuts amb motiu de la crisi derivada de la Covid-19: Línia 1 (exp. 03140-2020-000001) 24-12-202025-01-20213
Aprovació definitiva de la proposta de modificació, competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2020 (Exp. 0426-2020-000011) 26-11-202026-01-20214
Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 230/2020, de 15 d’octubre relatiu a les mesures specífiques per a prevenir rebrots de la Covid-19 a les activitats de lleure educatiu, les instal·lacions juvenils i els cursos que imparteixen les escoles d'educació en el temps lliure de Menorca durant el quarttrimestre de l'any 2020 (exp. 03135-2020-000011) 17-10-202001-02-202110
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 30.11.2020, relatiu a la incoació de l’expedient de modificació de la delimitació de l’entorn de protecció de la zona arqueològica del Poblat Arqueològic de Binicodrell de darrere, Es Migjorn Gran (exp. 2109-2020-000003) 31-12-202001-02-202110
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 14.12.2020, relatiu a la resolució de la convocatòria d’ajuts de minimis per a les raçes autoctones de Menorca 2019-2020 (Exp. 3401-2020-000001) 02-01-202102-02-202111
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 14.12.2020, relatiu als ajuts econòmics individuals del Consell Insular de Menorca per a persones majors de 65 anys o amb discapacitat reconeguda convocàtoria 2020 (Exp.1818-2020-000001) 02-01-202102-02-202111
123


 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ